Osocze bogatopłytkowe z fibryną

Nazwa szkolenia: Osocze bogatopłytkowe z fibryną

Czas trwania: 6h

Cena: 1 800 zł

 

Program szkolenia:

Część teoretyczna: 

1. Wskazania i przeciwskazania do zabiegu 

2. Omówienie różnic w budowie i właściwościach między: 

- osoczem bogatopłytkowym, 

- fibryną bogatopłytkową, 

3. Przygotowanie stanowiska pracy 

4. Zalecenia po zabiegu 

5. Metody iniekcji 

6. Wirówki, systemy do separacji

7. Omówienie: karta pacjenta i zgoda na wykonanie zabiegu 

 

Część praktyczna: 

Samodzielne wykonanie zabiegów omówionych w części  teoretycznej na modelkach. 

 

WAŻNE! Od uczestników wymaga się wcześniejszego ukończenia szkolenia z zakresu Mezoterapii igłowej.

Opcja dodatkowa do szkolenia:

Warsztat z zakresu wytwarzania spersonalizowanego kremu z osoczem bogatopłytkowym w celu kontynuacji pielęgnacji pozabiegowej przez klientkę.

Cena warsztatu: 200 zł