Warsztaty PROFHILO ®

Nazwa szkolenia: Warsztaty PROFHILO ®
Czas trwania:  3h
Cena uczestnictwa w pokazie: 150 zł
Cena uczestwnictwa w części praktycznej: 500 zł


Program szkolenia:

Część pokazowa:
Obejmuję omówienie części teoretycznej zabiegu jak również prezentację zabiegu wykonanego na modelce przez instruktora.

Część praktyczna:
Samodzielne wykonanie zabiegu omówionego w części  teoretycznej na modelce przez kursanta.


Szkolenie podstawowe , nie wymagamy doświadczenia w pracy z preparatem.